Grond en Bouwstoffen

GROND EN BOUWSTOFFEN

LEVERANTIE & ACCEPTATIE GROND


Q-Tech Mobility kan iedere kwaliteit leveren of ontvangen, dat naadloos aan kan sluiten op uw (circulaire) behoefte. De producten zijn landelijk vanuit meerdere locaties te leveren.


Primair en secundair zand is altijd beschikbaar, en kan op bestelling worden geleverd op locatie. Daarnaast is het ook mogelijk om aan te leveren in bigbags, voor bijvoorbeeld doorlevering aan particulieren.


Klei hebben wij op elke locatie, daarnaast hebben wij beschikking tot grote kleiputten. Kortom, per as of schip in elke gewenste hoeveelheid.


Wij denken graag mee als het gaat om verantwoorde (circulaire) oplossingen voor acceptatie. Op meerdere locaties in Nederland hebben wij de mogelijkheid om grond op te slaan of te verwerken.

Leverantie


 • Zwarte grond (teelaarde)
 • Zeezand
 • Secundair zand (klasse AW - Industrie)
 • Klei
 • Ophoogzand
 • (hydr) Menggranulaat
 • Boomgranulaat
 • Vulkaanbims

Acceptatie


 • AW
 • Wonen
 • Industrie
 • Niet Toepasbaar
 • Baggerspecie
 • Cement Bentoniet
 • Grout

CIRCULAIRE STROMEN


Wij denken graag mee als het gaat om verantwoorde oplossingen voor acceptatie, verwerking en circulair (her)gebruik.  De circulaire economie draait om het efficiënt inzetten van grondstoffen en het verminderen van materiaalgebruik om zo milieudruk en afhankelijkheid te verlagen.


Denk hierbij aan betonpuin:


Weliswaar wordt betonpuin steeds vaker gerecycled, maar je kunt je afvragen of het gebruik van granulaat onder wegen wel echt zo duurzaam en circulair is. Niet voor niets is het met ingang van dit jaar verplicht om in aanbestedingen alleen nog het gebruik van duurzaam beton voor te schrijven.


Eén manier om dit materiaal te hergebruiken is door het te recyclen in nieuwe bouwprojecten. Gerecycled beton kan een economisch haalbare optie zijn voor veel bouwprojecten, omdat het minder kost dan nieuw materiaal, maar bij correct gebruik toch zijn sterkte en duurzaamheid behoudt. Het helpt ook het storten van afval te verminderen en vermindert de behoefte aan nieuwe materiaalwinning.

Een andere mogelijke toepassing van gerecycled beton is het gebruik ervan voor de aanleg van groene infra­structuur, zoals water­door­latende trottoirs, opvang­bekkens voor regen­water, erosie­beheersings­structuren en andere voor­zieningen die de gezond­heid van het milieu ver­beteren en het overstromings­­risico bij zware regen­val verminderen. Dit soort projecten wordt steeds populairder nu steden manieren zoeken om beter bestand te zijn tegen extreme weers­omstandigheden, zoals overstromingen en droogte als gevolg van de klimaatverandering.


Op meerdere locaties in Nederland hebben wij de mogelijkheid om grondstoffen op te slaan of te verwerken.


Tevens kunnen wij een bijdrage leveren aan het grondstromenplan, of de coordinatie in handen nemen. Daarnaast begeleiden wij het organiseren van aanvraag (bbk melding), geleidebiljetten, registraties, keuringen* en transport.Q-Tech Mobility is klaar voor de nieuwe Omgevingswet!


LWD metingen


Wij kunnen tevens LWD metingen uitvoeren op fundering-, en zandlagen. De TERRATEST 6000 BLE Light Weight Deflectometer heeft 10kg en 15kg gewichten voor het meten van verschillende soorten granulaten.


In de Standaard RAW Bepalingen worden eisen gesteld aan zandlagen en fundering. Ter controle van de uitvoering wordt de verdichtingsgraad getoetst. De Standaard RAW Bepalingen gaat er van uit dat indien het zand en funderingsmaterialen qua samenstelling aan vastgestelde eisen voldoen en de verdichtingsgraad voldoet, de draagkracht ook voldoende zal zijn. Maar soms is het bepalen van de verdichtingsgraad praktisch onmogelijk door bijvoorbeeld grote spreiding in samenstelling van het materiaal. Ook kan het zijn dat in het contract eisen worden gesteld aan de stijfheid van de verschillende constructielagen. In die gevallen is de inzet van een licht handvalgewicht (Light Weight Deflectometer (LWD)) een uitkomst. Bijkomend voordeel is dat het een snelle methode is, waarbij tijdens de uitvoering van de proef al een indruk wordt verkregen van het resultaat.


Voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kan een licht handvalgewicht een uitkomst zijn. Het uitvoeren van de proef kost niet veel tijd. Aanvullend laboratoriumonderzoek (proctorproef en vochtgehalt) is niet noodzakelijk. Doordat het licht handvalgewicht een handzaam meetinstrument is, is deze op elke locatie inzetbaar. Het instrument kan worden ingezet op zand, klei en (licht gebonden) funderingsmaterialen zoals menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, schuimglas, AEC-granulaat en dergelijke.


Wanneer is het nodig?


Indien een eis aan de draagkracht is gesteld of wanneer het bepalen van de verdichtingsgraad praktisch niet haalbaar is.BODEMONDERZOEK EN KEURINGEN


Tevens kunnen wij al uw (verkennend)bodemonderzoeken* en keuringen voor projecten uitvoeren. Voor zowel land-, als waterbodem.

* Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740, NEN5707. Vooronderzoek conform NEN5725. AP-04 onderzoek  BRL SIKB 1000, protocol 1001.