Management & Advies

Management & Advies

Bouwmanagement


Ons projectmanagement is erop gericht om u zoveel mogelijk zorg uit handen te nemen. Het opstarten, managen en afronden van een bouwproject is niet niks. Dat begrijpen wij maar al te goed.


Bent u op zoek naar iemand die dit proces van begin tot eind op een professionele manier en met kennis van zaken begeleidt? Vanuit onze locatie in Hippolytushoef helpen wij u met onze dienstverlening in bouwmanagement graag verder.

 • Van het opstarten en begeleiden van uw bouwproject tot de puntjes op de ‘i’: dat is de basis van ons bouwmanagement. • Bent u benieuwd naar onze expertise op het gebied van bouwmanagement? Of hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Bouwmanagement in de ontwerpfase


Binnen onze manier van bouwmanagement vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen tevreden zijn met het resultaat van het project. Een project is succesvol als het projectresultaat valt binnen de gestelde eisen en kaders, maar dat is niet het enige criterium van een succesvol project. Wij vinden het ook belangrijk dat het voldoet aan de verwachtingen van belanghebbenden. In de eerste plaats is dat de opdrachtgever. Bovendien is het van belang dat de gebruikers of de bewoners van het gebouw tevreden zijn. Een goed resultaat begint altijd met een goed ontwerp. Ondersteuning in de ontwerpfase van een project is daarom gewenst.


Een belangrijk onderdeel van de ontwerpfase is de projectdoelstelling. U heeft waarschijnlijk al, voordat er concrete plannen op papier staan, een duidelijke doelstelling voor ogen. U weet als opdrachtgever als geen ander welke effecten u met het project wilt behalen. Deze projectdoelstelling dient duidelijk gedefinieerd te worden, zodat het ultieme resultaat behaald wordt. Als deze projectdoelstelling, het projectresultaat en de kaders gedefinieerd zijn, helpen onze bouwmanagers u om deze resultaten op een efficiënte manier te bereiken.

 • Wij maken voor u een projectplan (plan van aanpak) en beschrijven daarin onder andere hoe wij invulling geven aan de volgende onderwerpen: 1. Fasering en planning
 2. Begroting, bouwkosten en beschikbaar budget
 3. Projectorganisatie/Bouworganisatievorm
 4. Bewaking en rapportage


 • Door dit plan van aanpak hopen wij u inzicht te geven in waar het project zich op het moment van het schrijven van het plan bevindt en waar het uiteindelijk naartoe moet. Door concrete doelen te stellen op gebied van de planning, budget, informatie, kwaliteit en organisatie hopen wij een gestructureerd verloop van het proces te bevorderen, zodat het hoogst mogelijke resultaat haalbaar wordt.

Bouwmanagement in de realisatiefase


De fase waarin er van plan naar uitvoering wordt gewerkt, is de realisatiefase. Na een periode van onderzoeken, brainstormen en doelen stellen, staat er meestal een concreet plan op papier. Om ervoor te zorgen dat de ideeën resulteren in de gewenste effecten, geven wij graag advies op alle mogelijke vlakken in de realisatiefase, zoals:


 • Directievoering & Toezicht
 • Projectbeheering - QA/QC Control
 • Contractmanagement
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Wij bemiddelen tussen uw organisatie en andere organisaties (architectenbureaus, uitvoerende partijen, gemeenten, toeleveranciers, derden, omwonenden, etc.) om ervoor te zorgen dat uw ideeën op de best mogelijke manier worden gerealiseerd.

Quality Control


Hierbij moet U denken aan:


• Het borgen van kwaliteit, door onder andere het uitvoeren van inspecties en
  keuringen op gerealiseerde producten in de realisatiefase. Tevens het traceerbaar
  vastleggen van de keuringsresultaten. QC toetser 2de lijn Infra en civiel.
• Samenvatting: Keuring van A – Z oppakken: inplannen keuringen, uitvoeren
  keuringen, vastleggen keuringsresultaten (incl. ophalen externe keuringsresultaten
  bij bijvoorbeeld betoncentrale), goedkeuringsproces keuringschecklisten met
  opdrachtgever:
• Het verifiëren dat er conform de laatste revisie van documenten, normen,
  voorschriften wordt gewerkt in relatie tot product keuringen.
• Het uitvoeren van onafhankelijke inspecties en keuringen en vastleggen van de
  resultaten op basis van de opgestelde werk- en keuringsplannen.
• Bewaken dat verrichte inspecties en keuringen, conform vastgestelde criteria zijn
  uitgevoerd, aantoonbaar, traceerbaar en reproduceerbaar zijn.
• Het bijhouden van overzichten en registraties van QC-documentatie.
• Het geven van adviezen die betrekking hebben op het verbeteren van de
  productkwaliteit.
• Het actief aandragen van mogelijke verbeteringen in het QC-proces.
• Het geven van adviezen die betrekking hebben op het verbeteren van de
  productkwaliteit.
• Aansturen QC-medewerkers (dagelijks aanspreekpunt voor het uitvoeringsteam
  en QCmedewerkers).
• Vaardigheden: gestructureerd werken, kritisch, vaardig in Engels

• RAW - CUR 100 - ZTV T-StB 95


Momenteel zijn wij bezig met de BRL 5019 certificering.


Het uitvoeren van LWD metingen voor het bepalen van de verdichtingsgraad van toegepaste granulaten en zand.

Bouwmanagement in de beheerfase


Niet alleen ondersteunen wij projecten in de initiatieffase, ontwerpfase en realisatiefase, Q-Tech Mobility geeft ook leiding aan projecten in de beheerfase. Denk hierbij aan onderhoudsprojecten, het opstellen van onderhoudsramingen, directievoering en toezicht.

Wij hebben niet alleen kennis over de technische en inhoudelijke kant van bouwmanagement, maar hebben ook ruime ervaring in de meer sociale kant van projectmanagement. Wij noemen dit Humanagement en hierbij gaat het om:

 • Communicatie
 • Inlevingsvermogen
 • Creëren van betrokkenheid en motivatie
 • Teamwerk
 • Betrouwbaarheid
 • Wilt u onze expertise op gebied van bouwmanagement inschakelen voor een specifieke fase van uw project? Of wilt u graag dat wij het project van begin tot eind in goede banen leiden? Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via info@qtechmobility.nl of telefonisch via 0227-608520

ONS PROCES

01.


Het idee


Alle projecten starten met een idee. Een brainstormsessie in teamverband kan de mooiste dingen opleveren.


02.


De behoefte


Welke specifieke behoeften spelen een rol? Denk daarbij aan het team, ontwerp, realisatie, financiering en onderhoud.

03.


Het gesprek


Een goed project begint met een kop koffie! Vanuit daar gaan wij kijken waar wij de mensen in hun kracht laten staan.


04.


De implementatie


Samen gaan wij het project realiseren en monitoren. Door elkaar feedback te geven, zijn wij integraal verbonden.


NEEM NU CONTACT MET ONS OP VOOR MAATWERK VOOR UW PROJECT